languageplennl

OFERTA KANCELARII


Mając świadomość, iż w dzisiejszych czasach od prawnika oczekuje się nie tylko pomocy prawnej w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale również biznesowego podejścia do konkretnego problemu, Kancelaria stara się wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, oferując kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych we wszelkich sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
 

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:


Prawo cywilne i procesowe


Przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów.

  Sporządzanie opinii prawnych.

Sprawy o zapłatę– kompleksowe usługi w zakresie windykacji należności.

  Sprawy z zakresu prawa pracy – m.in. pomoc prawna w zakresie związanym z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania.

Zastępstwo procesowe w postępowaniach przed sądami wszystkich instancji oraz przed organami administracyjnymi.

  Przygotowywanie pism procesowych, również w postępowaniach administracyjnych.

Prawo handlowe 


  Zakładanie i przekształcenia spółek

  Bieżąca obsługa korporacyjna spółek - m.in. obsługa posiedzeń organów spółek, zmiany umów i statutów spółek.

  Nadzór nad działalnością spółek w zgodzie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz pozostałymi przepisami prawa handlowego.

  Pomoc prawna przy negocjacjach transakcji handlowych.

Opracowywanie wzorów umów w transakcjach handlowych.

  Audyt prawny przedsiębiorstw.

 

Prawo budowlane i obrót nieruchomościami
 

  Kompleksowa obsługa prawna deweloperów i firm budowlanych w zakresie procesu budowlanego oraz w zakresie sprzedaży i najmu lokali i innych nieruchomości (w tym również opracowywanie i negocjowanie umów z wykonawcami robót budowlanych, umów deweloperskich, umów z bankami finansującymi inwestycje).

  Pełna obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami - m.in. analiza prawna i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, pomoc prawna przy nabywaniu i zbywaniu nieruchomości oraz przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości, pomoc przy uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju pozwoleń administracyjnych.ZASADY WSPÓŁPRACY

 

Kancelaria świadczy usługi na podstawie umowy o stałą obsługę prawną jak również w formie doraźnej pomocy prawnej na podstawie jednorazowych zleceń, w zależności od potrzeb konkretnego klienta.

 

Usługi świadczone są w siedzibie Kancelarii, w siedzibie klienta lub w innym uzgodnionym z klientem miejscu, jak również na odległość, za pośrednictwem Internetu.

 

Świadczymy usługi również w języku angielskim i niderlandzkim. Kancelaria na stałe współpracuje z tłumaczem przysięgłym obu języków - Dominikiem Mikołajczyjkiem (www.dmtranslations.pl). Dzięki temu możemy również zapewnić priorytetowe wykonanie tłumaczeń niezbędnych dokumentów w imieniu klienta z i na wyżej wymienione języki.

Przy realizowaniu konkretnych zleceń współpracujemy także ze specjalistami z innych dziedzin, w zależności od potrzeb.

 

Wynagrodzenie

Mamy świadomość, że potrzeby i możliwości każdego klienta są inne, dlatego podchodzimy w sposób elastyczny do kwestii ustalenia wynagrodzenia za świadczone usługi. Dlatego też szczegółowe zasady współpracy jak również wysokość wynagrodzenia ustalane są odrębnie z każdym klientem, przy uwzględnieniu rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy.

 

Oferujemy możliwość ustalenia wynagrodzenia za stałą obsługę prawną w następujących formach:

•  
Stawka godzinowa

•  
Wynagrodzenie ryczałtowe

•  
Połączenie wynagrodzenia ryczałtowego i stawki godzinowej

 

Jednorazowe zlecenia wyceniane są odrębnie.

 

Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe ustalane jest w umowie z klientem, przy czym jego minimalne stawki określone są w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu z dnia 28 września 2002 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1349). Stawki te powiększane są każdorazowo o należny podatek VAT.


KANCELARIA AKCEPTUJE PŁATNOŚCI:

Gotówką

Przelewem

Kartami:

  • VISA
  • V PAY
  • Mastercard
  • Maestro
  • AMEX
  • GooglePay  ApplePay

Paypal