languageplennl

OFFERTE


Wij begrijpen dat in de huidige tijd cliënten niet alleen juridische bijstand verwachten in de traditionele betekenis, maar ook een zakelijke aanpak van concrete problemen. Wij denken actief mee bij het kiezen van de juiste juridisch strategisch koers bij uw vraagstukken. Wij leveren maatwerk en sluiten perfect aan bij de eisen die u van ons mag verwachten. Hiermee bieden wij complete juridische bijstand aan bedrijven in alle zaken en in elke specifieke bedrijfsactiviteit.

Advocatenkantoor Mikolajczyk heeft biedt haar expertise aan op ondermeer de volgende rechtsgebieden:

 

Burgerlijk en procesrecht

 Het aanmaken en beoordelen van  allerlei soorten van overeenkomsten.


Het aanmaken van juridische expertise/opinie.

Uitgebreide diensten i.v.m. incasso van schulden.


Zaken i.v.m. arbeidsrecht o.a. juridisch advies inzake het tewerkstellen en ontslaan van werknemers, het voorbereiden van bedrijfsreglementen en betalingsvoorwaarden.

Vertegenwoordiging voor rechtbanken bij conflict en/of geding en voor administratieve instanties.


Het aanmaken van processtukken, ook in administratieve zaken.


Handels -en economisch recht

Oprichten transformatie en liquidatie van vennootschappen.

Vaste of incidentiele ondersteuning voor vennootschappen, waaronder het aanmaken van alle documenten (overeenkomsten, besluiten en regelingen), diensten aan vennootschapsorganen en bijstand in vergaderingen.

Toezicht op de handelingen van de vennootschappen volgens het wetboek van vennootschappen en andere voorschriften van handelsrecht.

Juridische bijstand bij onderhandelingen van handelstransacties.


Juridische verslagen en controle van ondernemingen.

 

Bouwrecht en onroerend goed
Uitgebreide juridische diensten voor bouw -en vastgoedbedrijven i.v.m. bouwproces, verkoop en verhuur van huizen, kantoorruimte en andere vastgoed (waaronder het aanmaken van, en onderhandelingen over overeenkomsten met aannemingsbedrijven, projectontwikkelaars en banken die de bouw financieren).

 Volledige juridische diensten omtrent koop en verkoop van onroerend goed (juridische analyse en het rechtzetten van de status van onroerend goed, bijstand bij aankoop of verkoop van onroerend goed en het aanmaken van overeenkomsten omtrent vastgoed, hulp bij het verkrijgen van allerlei administratieve vergunningen).

SAMENWERKING

 

Het advocatenkantoor biedt diensten op basis van een vaste samenwerkingovereenkomst of op basis van eenmalige juridische bijstand in een zaak, afhankelijk van de wensen van haar cliënten.

 

De diensten worden voldaan in de zetel van het kantoor, in de zetel van de klant of in andere plaats overeengekomen met de klant, maar ook via Internet.

 

Het is mogelijk om de diensten aan te bieden in de Engelse of Nederlandse taal. Advocatenkantoor Mikolajczyk heeft een vast samenwerkingsverband met beëdigd Vertaalbureau www.DMTranslations.pl vertaler van beide talen (beëdigd zowel in Nederland als in Polen). Op aanvraag kunnen er ook andere specialisten ingeschakeld worden.

 

Vergoeding

Wij realiseren ons, dat vraagstukken en mogelijkheden van elke klant anders zijn en proberen zo flexibel mogelijk te zijn bij het vaststellen van de vergoeding voor onze diensten. De samenwerking en de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van soort vraagstuk, de complexiteit en de benodigde verwerkingstijd. Wij spannen ons altijd in om de samenwerking met u naar tevredenheid af te stemmen, op inhoud, tijdsbesteding en financiële vergoeding.

 

De vergoeding voor juridische diensten kan in drie vormen vastgesteld worden:

•  
Uurtarief

•  
Een ronde som

•  
Een samenstelling van uurtarief en ronde som

De vergoeding voor representatie voor de rechtbank wordt vastgesteld in de overeenkomst met de klant en de minimale bijdrage is vastgesteld in de verordering van de Minister van Justitie over de vergoeding van juridisch adviseurs en het betalen voor rechtsbijstand van de juridisch adviseurs van 28 september 2002 (Dz.U. Nr. 163, pos. 1349). Het tarief wordt altijd verhoogd met hetbedrag van BTW/VAT.